Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy kontaktujesz się z naszą przychodnią i korzystasz z naszych usług. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są podmioty prowadzące Przychodnię Weterynaryjną LOVET tj.:

 1. Maria Hanc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przychodnia Weterynaryjna LOVET Maria Hanc, ul. Warszawska 16, 35-205 Rzeszów, NIP: 5632175593 (Współadministrator 1)
 2. Dominika Głąb prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOVET Dominika Głąb, ul. Kiepury 22, 33-100 Tarnów, NIP: 8733091907 (Współadministrator 2)
  – zwani dalej łącznie „Współadministratorem”

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: info@lovet.vet lub listownie na adres: Przychodnia Weterynaryjna LOVET, ul. Warszawska 16, 35-205 Rzeszów.

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?

Twoje dane osobowe, w zależności od celu w jakim się z nami kontaktujesz mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 1. świadczenie i dokumentowanie usług weterynaryjnych na podstawie zawartej z Tobą umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. marketing bezpośredni naszych usług i produktów będący naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową lub kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
 7. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej, prowadzeniu badań rynku i opinii, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane podawane dobrowolnie

 1. w celu świadczenia i dokumentowania usług weterynaryjnych przetwarzamy dane określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji, a dane niewymienione w rozporządzeniu w przypadku gdy przekażesz je nam na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
 2. w celu prowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe znajdujące się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym,
 3. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłana przez Ciebie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny przetwarzany Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
 4. w celach marketingowych przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą być one przez nas przetwarzane przez następujące okresy:

 1. świadczenie i dokumentowanie usług weterynaryjnych – przez okres 3 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi, zgodnie z art. 28 ust. 3 z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt;
 2. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 4. marketing bezpośredni – do momentu wniesienia sprzeciwu.
 5. rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku gdy wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania,
 6. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, prowadzenia leczenia, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku,
 7. prowadzenie statystyk –przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej Twojej aktywności na stronie internetowej

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony internetowej,
 4. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy na naszej stronie internetowej stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi jest przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionego podmiotu znajduje się w jego politykach prywatności.  Wyżej wymieniony dostawca może przechowywać dane użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: info@lovet.vet lub listownie na adres: Przychodnia Weterynaryjna LOVET, ul. Warszawska 16, 35-205 Rzeszów.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów dotyczących m.in. usług księgowych, dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów, usług kurierskich. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przekazywać możemy również dostawcom narzędzi służących do: prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu.

Wspólne uzgodnienia Współadministratorów

Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach:

 1. Współadministrator 1 będzie zobowiązany do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez Współadministrator 1 oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie przez Współadministratorów.
 2. Współadministrator 2 będzie zobowiązany do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez Współadministratora 2
 3. Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest Współadministrator 1
 4. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. od 1) do 3) powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego.

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorowi. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem poczty elektronicznej: info@lovet.vet.